НачалоБюлетинКаталог
 
   
 Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"

Свържете се с нас
 Помощна информация за търсене на публикуваните в система "Стандарт" документи
 Офис на НАТО по стандартизация (NSO)
 Български институт за стандартизация
 Международна организация за стандартизация (ISO)
 Европейски комитет за стандартизация (CEN)
 Европейски комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC)
 Международна електротехническа комисия (IEC)
Новини    

 Проведено заседание на работната група по терминология
22.01.2021

Протокол № 74 от проведеното на 21.01.2021 г. заседание на Работната група по терминология
 Проведено заседание на работната група по терминология
16.12.2020

Протокол № 73 от проведеното на 15.12.2020 г. заседание на Работната група по терминология
 Проведено заседание на работната група по терминология
18.11.2020

Протокол № 72 от проведеното на 17.11.2020 г. заседание на Работната група по терминология
 Проведено заседание на Работната група по терминология
05.10.2020

Протокол № 71 от проведеното на 29.09.2020 г. заседание на Работната група по терминология
 Проведено заседание на Работната група по терминология
24.06.2020

Протокол № 70 от проведеното на 23.06.2020 г. заседание на Работната група по терминология
Следващи >
Актуални документи    

 AAP-06(2020) Речник на термините и дефинициите, използвани в НАТО (на английски и български език)
 Заповед на министъра на отбраната № Р-52/27.02.2020 г., относно назначаване на Постоянна работна група по терминология
 AAP-06(2020) NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French)
 Заповед на министъра на отбраната № ОХ-215/26.02.2019 г., относно определяне на представители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА в работата на техническите комитети на Българския институт за стандартизация
 AAP-15(2017-2018) NATO Glossary of Abbreviations Used in NATO Documents and Publications
 AAP-03(K) Ver. 1 Production, Maintenance and Management of NATO Standardization Documents
 Examples of Allied and Multinational Publications
 Правила за работа по военна стандартизация Част 1. Общи положения
 Правила за работа по военна стандартизация Част 2. Построяване и изложение на заданията за разработване на военни стандартизационни документи. Структура и съдържание на военните стандарти и военните технически спецификации
 Правила за работа по военна стандартизация Част 3. Ред за разработване на военни стандартизационни документи
 Заповед на министъра на отбраната № ОХ-444/27.06.2012 г. относно въвеждане в изпълнение на "Процедура за ратификация на стандартизационните споразумения на НАТО (STANAGs) и за одобряване на стандартизационните препоръки на НАТО (STANRECs)"
1 - 11Разработено от ТехноЛогика ЕООД