НачалоБюлетинКаталог
 
   
 Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"

Свържете се с нас
 Помощна информация за търсене на публикуваните в система "Стандарт" документи
 Офис на НАТО по стандартизация (NSO)
 Български институт за стандартизация
 Международна организация за стандартизация (ISO)
 Европейски комитет за стандартизация (CEN)
 Европейски комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC)
 Международна електротехническа комисия (IEC)
Новини    

Няма намерени данни.
Актуални документи    

 AAP-06(2021) Речник на термините и дефинициите, използвани в НАТО (на английски и български език)
 AAP-06(2021) NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French)
 AAP-15(2020) NATO Glossary of Abbreviations Used in NATO Documents and Publications
 Правила за работа по военна стандартизация Част 1. Общи положения
 Правила за работа по военна стандартизация Част 2. Построяване и изложение на заданията за разработване на военни стандартизационни документи. Структура и съдържание на военните стандарти и военните технически спецификации
 Правила за работа по военна стандартизация Част 3. Ред за разработване на военни стандартизационни документи
 Заповед на министъра на отбраната № ОХ-444/27.06.2012 г. относно въвеждане в изпълнение на "Процедура за ратификация на стандартизационните споразумения на НАТО (STANAGs) и за одобряване на стандартизационните препоръки на НАТО (STANRECs)"
1 - 7Разработено от ТехноЛогика ЕООД