НачалоБюлетинКаталог
Проведено заседание на Работната група по терминология
2019-12-09

Протокол № 67 от проведеното на 19.11.2019 г. заседание на Работната група по терминологияРазработено от ТехноЛогика ЕООД